SITUATIONSPLAN

Med placering direkte ud til Slusekvarterets midterstrøg, strækker Løvholm sig direkte ud til Teglværkshavnen.

Langs holmens vestlige side vokser grønne arealer med træer og buske, hvor der er plads til leg og afslapning tæt på kanalerne.

Nordsiden er indrammet med maritime trædæk og badebroer ud mod havet, med udsigt direkte fra det indre gårdmiljø.